چکیده:

از عوامل بسیار مهم و اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی ؛فرهنگی و سیاسی جامعه تعلیم و تربیت جوانان برای بر عهده گرفتن نقشهای مختلف در آینده است.لذا توجه به تاثیر نقش عوامل مختلف بویژه نقش استادان بر یادگیری دانشجویان که نقش مهم و کلیدی در این نظام دارد.یادگیری به تغیراتی اطلاق می شود که بر آثر آن تجربه بدست می آید (مازور1990؛راکلین1987)که نبایدبا تغیراتی ناشی از رشد اشتباه گرفته شود.

ریشه های فکری نظریه ی موفقیت تحصیلی به زمانهای دور مربوط می شود.درآن زمان این دو دیدگاه مطرح بود که موفقیت تحصیلی زاییده ی محیط است«آلفونس دوکاندول»از طرفداران تاثیر محیط در موفقیت تحصیلی معتقد است که تعلیمات ابتدایی و به ویژه متوسطه و دانشگاهی چنانچه خوب سازماندهی شوند می توانند در موفقیت تحصیلی موثر باشد(کاظمی،1374)

هدف پژوهش حاصر «بررسی عوامل اقتصادی _اجتماعی و فرهنگی موثر بر مهارت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد مبارکه است.بدین منظور محققان ضمن تشریح ابعاد مهارت تحصیلی دانشجویان و مفاهیم و شاخص ها مر تبط بر آن به بررسی میزان اثر گذاری عوامل موثر بر مهارت تحصیلی دانشجویان پرداخته اند.

جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از دانشجویان پیام نور سال تحصیلی91_92که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337بدست آمده است.نمونه گیری از دانشجویان بصورت سیستماتیک انجام شده است جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای(مطالعه کتب؛مقالات معتبر و مجلات)وپیمایشی (با استفاده از تکنیک پرسشنامه که برای سنجش نظرات دانشجویان بر مهارت یادگیری آنها از 41 سوال بین دانشجویان استفاده گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده توصیفی و استنباطی استفاده شده است..

علاوه بر این به منظور بررسی وتحلیل سولات پرسشنامه و بدست آوردن روایی پرسشنامه روایی صوری استفاده شده است یعنی اینکه از جهت اطمینان پس از تهیه پرسشنامه مقدماتی سوالات در اختیار استاد راهنما و مشاور و برخی از استادان صاحب نظر قرار گرفت و نظر آنان در خصوص اصلاح پرسشنامه اعمال گردید و برای بدست آوردن پایایی از روش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.به این صورت پس از جمع آوری پرسشنامه،40عدد از نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب وبه کمک نرم افزار (اس پی اس اس) به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرداخته شد و در نتیجه آن برای پرسشنامه 0.674بدست آمده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها،از دو روش توصیفی شامل محاسبه فراوانی؛درصد،میانگین،انحراف معیارو آمار استنباطی شامل محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

کلمات کلیدی:    مهارت تحصیلی  ،دانشجویان پیام نور مبارکه  ،وضعیت اقتصادی _اجتماعی و فرهنگی


دانلود بخشی از پایان نامه ،امیدوارم کمکی به شما بکنه

Desktop.zip - 1.2 MBبرچسب‌ها: دانلود پایان نامه, آرش سبزی پور, نفیسه صدر ارحامی, ببررسی عوامل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پ
نویسنده: arash sabzypour | پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۴ بعد از ظهر

در باب این روزها...

دسته بندی :
این روزها روزهاییست که دل سوزانه باید جامعه ی جوان مان را نجات دهیم وقتی قریب به اتفاق جوانان جز در فضای مجازی مأمنی نمیشناسند

وقتی که دل هایشان بقدر چینی های بند خورده ترک برداشته و وقتی که فردگرایی سخره های جامعه را با شلاق امواجش تخریب میکند

وقتی که وقت سخت کوشی برای نجات از تحریم هاست گروهک هایی تشکیل میدهیم و قومیت های اصیل مان را

به سخره میگیریم

این روزهای سرد گرمای همدلی را جویا باید شد ایرانی ! یادت شاید نیاشد اما روایت هاست که عاشقانه برای من وتو میخوانند از یکدلی از جمع بودنشان نه در فضای مجازی وبرای سرگرمی بلکه بر میدانهای شهر برای ازادی

این روزها حتی مجازی هم یک دلی نیست

این روزها بیایید برای یکبار به افتخار ایرانی بودنمان یک دل باشیم وسخت کوش 

این روزهابیایید کوبنده جواب مطب های ضد ایرانی را پاسخ گوییم ن اینکه اتفاقاتی ک شاید برای هر جامعه ای اتفاق بیفتد را به خود نسبت داده و بخندیم

شاد باشی ایران  افتخار دلیران


نویسنده: zahra sadeghi | دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۵ بعد از ظهر

سفه به زبان ساده (26)، مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست

دسته بندی : مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست

 فلسفه به زبان ساده (26)، مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست

نوشته زهره روحی
مارکس و انگلس

 با این فرض که در اندیشه و ادراک اجتماعیِِ انسان مدرن (عرصه‌ی فلسفه، جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی)، ذخیره‌ای مهم و اساسی از مفاهیم و نظریه وجود دارد، بی‌تردید «مانیفست کمونیست»، یکی از مهمترین آنهاست. بیانیه‌ای که بدون کمترین اغراق (حتا پس از یک قرن و نیم)، هنوز اثرگذاریِ خود را حفظ کرده است. احتمالاً بسیاری از مخاطبان بارها عبارت مبارزه‌جویانه‌ و حتا به نوعی پیروزمندانه‌ای را خوانده و یا شنیده‌اند که  مارکس و انگلس، بیانیه‌ی کمونیستی‌ِ خود را با آن آغاز می‌کنند: "شبحی در حال تسخیر اروپا است: شبح کمونیسم. تمام قدرت اروپای کهن ـ پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌های فرانسه و جاسوس‌های پلیس آلمان ـ برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته‌اند" (ص275). عبارتی که از نظر بسیاری از مارکسیست‌ها همچنان فاتحانه و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، حتا اگر تار و پود رویای آن با اشتباهات جبران‌ناپذیر دیکتاتوری‌های احزاب کمونیستی سابق در عدم توزیع قدرت با مشکلی عظیم مواجه شده باشد.

 

همه ی مطالب را در ادامه ی مطلب بخوانید...


برچسب‌ها: فلسفه به زبان ساده, مارکس و انگلس, مانیفست کمونیست
ادامه مطلب ... نویسنده: arash sabzypour | دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۸ بعد از ظهر
 آپلود عکس , آپلود رایگان
نویسنده: arash sabzypour | سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۲ بعد از ظهر

خبر مهم

دسته بندی :
 دوستای گلم سریع برید تو سایت زیر دارن برای إسم خلیج همیشه فارسمون رای گیری میکنن بین ایرانیان و عرب ها برید برای ایران رای دادن،این پیام رو لطفا پخش کنید www.persianorarabiangulf.com


برچسب‌ها: خلیج فارس
نویسنده: arash sabzypour | شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۶ بعد از ظهر

دسته بندی :
موجیم و وصل ما از خود بریدن است

ساحل بهانه ایست رفتن رسیدن است

تا شعله در سریم  پروانه اخگریم

شمعیم واشک ما در خون چکیدن است

ما مرغ بی پریم  از فوج دیگریم

پرواز بال ما در پر کشیدن است

 ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش

 ایین ایینه خود را ندیدن است

گفتی مرا بخوان  خواندیم و خامشی

پاسخ همین تورا  تنها شنیدن است

 بی درد وبی غم است چیدن رسیذه راه

 خامیم ودرد ما  از کال چیدن است

رفتن رسیدن است( قیصر امین پور)


نویسنده: zahra sadeghi | یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر
یک خبر داغ برای جامعه شناس های گرانفدر:

همراه اول طرحی زده که پایین ترین نرخ مکالمه سیم کارت های اعتباری در کشور مختص دانشجو هاست

این سیم کارت به شما ۶۰ دفیفه مکالمه ی رایگان ۶۰ پیامک رایگان ۶۰ مگابایت اینترنت رایگان به مدت ۳ ماه به دانشجو ها هدیه میدهد

قیمت سیم کارت۵۰.۰۰۰ ریال‌  و ۳۰.۰۰۰ ریال شارژ اولیه میباشد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: تصویر کارت ملی وتصویر کارت دانشجویی

سن ۱۸ تا ۲۶ سال


نویسنده: zahra sadeghi | یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷ قبل از ظهر

جامعه شناسی ایران نمونه ی جامعه شناسی خود کامگی

استبداد ( despotism ) :

استبداد در لغت به معنی « تنهایی در رأی و در کار، خودرایی، خودسری، فرمان روایی به طور استقلال و بدون مشورت قوه مقننه، ظلم و تعدی ناشی از استقلال کلی » ( معین، محمد، فرهنگ فارسی   متوسط تهران: امیرکبیر، جلد دوم، ص 240 ) حسن عمید، هم در فرهنگ لغت خود ضمن آوردن این  معانی ، خود کامگی را هم به معانی واژه استبداد افزوده اند.

 

حکومت استبدادی:

« از نظر معرفت شناختی  نوع داور حکومت می تواند انواع حکومت ها را از یکدیگر متمایز سازد: 1. اگر داور حکومت فقه باشد: حکومت فقیهان؛ 2. اگر داور حکومت ارادۀ فرد حاکم باشد: رژیم استبدادی 3. اگر داور حکومت  عرف و سنت باشد: رژیم سلطنتی 4. اگر داور حکومت زور و اجبار باشد: رژیم    دیکتاتوری 5. اگر داور حکومت مردم باشند: حکومت دموکراتیک. » (ساعی، علی، دموکراتیزاسیون در ایران   ( 1285- 1382 )، تهران: آگاه، 1386: 13 ) همان طور که می بینیم، حکومت استبدادی موقعی خواهد بود که هیچ اراده ای بالاتر از اراده شخص شاه یا حاکم وجود نداشته باشد. البته ساعی در همین جا به نقل از کاتوزیان توضیح می دهد که « دیکتاتوری نظامی است که در آن در چارچوب قراردادهای موجود، قدرت اجرایی در دست فرد یا گروهی متمرکز است » ( همان : 13 ) بنابراین شاید بتوان گفت دیکتاتوری هم در نوع خاصی از خود می تواند استبدادی باشد. مثلاً در صورتی که زور و قدرت به یک نفر ختم شود و آن شخص هم حاکم باشد. در این صورت اراده فرد حاکم داور خواهد بود و حکومت استبدادی شکل خواهد گرفت. در این نوع حکومت آن چه که رخ می دهد، خودکامگی است.

« استبداد نظام خودرأی و خود کامگی است. نظامی که در آن هیچ گونه ضابطه و چارچوب قانونی جز میل، اراده و تصمیم مراکز قدرت وجود ندارد. استبداد نه متکی به طبقات و نه محدود به قانون است. همۀ حقوق در انحصار دولت بوده و طبقات وابسته به دولت هستند.» ( همان: 27 )

استبدادایرانی

استبداد ایرانی، به معنای اصطلاحات یونانی- رومی جباریت یا دیکتاتوری، که در فرهنگ نوین غربی نیز باقی مانده و به کار می رود نبود، بلکه عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی که مشروعیتش فقط از یک فرد ناشی می شد. این نظامی نبود که سنت و آداب و اخلاق و قانون، آزادی اندیشه و بیان یا شرکت در فعالیت های اجتماعی را به گونه ای محدود کند که قابل پیش بینی – حتی بی تغییر- باشد. آنچه بود، بی قانونی بود؛ برابری نظری همه اتباع کشور بود در برابر تصمیم های فرمانروا، و نا برابری واقعی آنها بنا به ماهیت خودکامه و متغیر هر یک از آن تصمیم ها – مردم در برابر قدرت مطلق برابر بودند، زیرا حتی نا برابری های واقعی آنها استوار و پایدار نبود. این چارچوبی اجتماعی بود که ضعف های تمامی اشکال مالکیت خصوصی را با تحرک اجتماعی – سیاسی فراوان در هم آمیخته بود، در چارچوب اجتماعی ای که انسانی سالم و ثروتمند نمی دانست که آیا ثروت یا جان خود را فردا از کف خواهد داد یا نه .( بر گرفته از ترجمه فارسی کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" اثر دکتر همایون کاتوزیان


نویسنده: zahra sadeghi | یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

آخرین مطالب

» بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پیام نور مبارکه ( پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ )
» در باب این روزها... ( دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ )
» سفه به زبان ساده (26)، مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست ( دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ )
» چه برفی اومد اصفهان بعد چند سال ( سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ )
» خبر مهم ( شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ )
» ( یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ )
» دانشجویی صحبت کنید ( یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ )
» جامعه شناسی خود کامگی ( یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ )
» فرهنگ و رابطه اجتماعی ( دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ )
» مقدمه ( شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ )
» 5 دریاچه شگفت انگیز دنیا را بشناسید (+تصاویر) ( شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ )
» «تفاهم» و «کنش ارتباطی»، با نگاهی به نظریه هابرماس ( جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ )
 

موضوعات

ADS

درباره ما